soc del bm

Sóc del Baix Montseny

En el transcurs de la Jornada “Futur desenvolupament del Baix Montseny”celebrada el 20 de novembre de 2010, es va presentar el logo “Sóc del Baix Montseny” amb la finalitat d’incentivar el sentiment d’identitat i de pertinença al Baix Montseny. 

Aquest logo pretén ser un punt de trobada entre totes aquelles persones, entitats, empreses, administracions públiques, i demés,  que vulguin manifestar el seu sentiment identitari i així entre tots poder anar consolidant la nostra voluntat de ser Baix Montsenyencs.

Per aquest motiu,  el Cercle econòmic i social Baix Montseny el cedeix (prèvia sol·licitud) a tots aquells que en vulguin fer ús de manera responsable i sense ànim de lucre.

La marca “Sóc del Baix Montseny” éstà registrada.
Qui hi pugui estar interessat que es posi en contacte amb el Cercle econòmic i social Baix Montseny.