bibliografia

Bibliografia:

ABEL, J. i JORDANA, J. (1987)
L’activitat econòmica al Vallès Oriental. El Racó del LLibre de Text, Barcelona, 324 p.

ABRIL, J.M. (1998)
Teixidores i tapers. Industrialització a Sant Celoni 1860-1936. Sant Celoni: Ajuntament de Sant Celoni, Publicacions de la Rectoria Vella. 139 p.

ABRIL, J.M. (2004)
A estudi! Les escoles a Sant Celoni de 1857 a 1939, Publicacions de la Rectoria Vella, Ajuntament de Sant Celoni, Sant Celoni, 269 p.

ALBESA, C. (1990)
Postals del Montseny.Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Barcelona

ALFARAS, J.M. (1984)
El rec del Molí d’en Coll. Montnegre. V Ronda VAllesana. Unió Excursionista de Sabadell: 47-49. Sabadell.

ALFARAS, J.M. (1993)
El meu llibre de Sant Celoni. Barcelona: Columna

ALMERA, J. (1878)
Excursión al Montseny. Descripción física de sus faldas y cumbres; Epoca de su levantamiento final. Mem. R. Acad. Cienc. Art. Barcelona, 1: 435-460. Barcelona.

ALMERA, J. (1883)
Epoca del levantamiento del Montseny, fijada por los depósitos de cemento de Campins. Crónica científica, 6: 175-179. Barcelona.

ALMERA, J. (1907)
Estudio de un lago oligocénico en Campins. Mem, R. Acad. Cienc. Art. Barcelona, 2; 12-20. Barcelona.

ALMERA, J. (1915)
Descripción físico geológica del bajo vizcondado (Tordera) y sus valles de hundimiento y de erosión. Mem. R. Acad. Cienc. Art. Barcelona, 11: 365-371, Barcelona.

ANÒNIM, (1964)
El clima del Montseny. Rev. San Jorge, 55-56: 18-25. Barcelona.

ASCASO, C. (1984)
La fauna del faig In Introducció a l’ecologia del faig al Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona: 75-78.

AVENTIN, M. (1980)
Sant Pere de Vilamajor. 100 anys enrera. Esclat 21. 4-8. Butlletí del CEASC. Sant Celoni.

ÀVILA, A. (1984)
Composición química de los arroyos del Montseny (Barcelona). Limnética, 1: 128-135. Valencia.

ÀVILA, A. (1989)
Balanç d’aigua i nutrients en una conca d’alzinar al Montseny. Estudis i monografies 13. Servei del Medi Ambient. Diputació de Barcelona,Barcelona, 219 p.  

BALAGUER, Victor (1868)
Los bandolers catalans o lo ball d’en Serrallonga. Salvador Manero Editor, Barcelona, 4 pp.

BALCELLS-ROCAMORA, S. (1957)
Excursión al Montseny. Symp. Biogeografia Ibèrica (inèdit).Barcelona. 8 p.

BARNOLA, J.M. (1918)
Dels castanyers gegantins del Montseny. Butll. Inst.Cat. Hist. Nat., XVII (8); 153-154. Barcelona.

BAYLINA, M., BOADA, M., i RODOREDA, G. (2006)
El Sot de Bocs. Terra de Vinyes. Col·lecció Sant Celoni-Montnegre. Natura i Societat 1. Sant Celoni. Ajuntament de Sant Celoni – Universitat Autònoma de Barcelona. 276 p.

BELILLAS, C. i RODÀ, F. (1985)
Resultados preliminares sobre el comportamiento hidrológico y las tasas de erosión en pequeñas cuencas experimentales de La Calma (Montseny, Barcelona). Cuad. Invest. Geogr., 11 (1-2); 33-34. Logroño.

BOADA, M. (1989)
Un centre excèntric del Montseny. Opinió. El 9 Nou, 17 novembre 89. Granollers.

BOADA, M. (1990)
Montseny, un patrimoni eco-històric poc segur. Revista de Girona. Diputació de Girona. Girona.

BOADA, M. i ULLASTRES, H. (1998)
El Massís del Montseny. Guia per visitar-lo. Figueres. Brau-Columna.110 pp.

BOADA, M. i ULLASTRES, H. (1998)
El macizo del Montseny. Guía para visitarlo. Figueres. Brau-Columna.

BOADA, M. i MIRALLES, J. (1986)
Resum històric dels estudis biològics al Montseny In El Patrimoni biològic del Montseny (I). Diputació de Barcelona: XVII-XVIII.

BOADA, M. i ROMANILLOS, T. (2014)
El parc natural del Montseny, Viena edicions, Barcelona, 2014.

BOADA, M. i ROSELL, C. (1988)
Bibliografia científica del Montseny In Projecte del Centre de Recerca Ambiental del Montseny. La Gabella. Museu Etnològic del Montseny-Secció de Medi Natural. Arbúcies: 1-20.

BOADA, M. i ROSELL. C. (1987)
Bibliografia del Montseny. Aixa. La Gabella, Museu Etnològic del Montseny. Girona. 125 pp.

BOADA, Martí (1985)
El Montseny, muntanya de les ametistes o muntanya de les injustícies. Apunts. Centre d’Estudis i Documentació del Baix Montseny-Montnegre, III. 121-122. Sant Celoni.

BOADA, Martí (1986)
La darrera omeda del Montseny, ha mort. Germinal. Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Sant Celoni, 62: 28. Sant Celoni.

BOADA, Martí (1978)
Algunes consideracions sobre la problemàtica ambiental. Esclat, 2: 6-7. Sant Celoni

BOADA, Martí (1981)
La fauna del Vallès. Granollers. Centre de documentació.

BOADA, Martí (1982)
Joan Minuart. Un celoní universal. Esclat CEASC, 38: 14. Sant Celoni.

BOADA, Martí (1982):
Sant Celoni. El Vallès. Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Vol. 6, pp. 314-322. Barcelona. Gran Enciclopèdia Catalana.

BOADA, Martí (1983):
Restes òssies d’animals vertebrats. El Castell de Llinars del Vallès. pp. 305-306, Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Conjuntament amb altres autors.

BOADA, Martí (1984)
Els lladres de camí ral a la conca de la Tordera. Apunts. Circular del Centre d’Estudis i Documentació del Baix Montseny-Montnegre, II: 79-81. Sant Celoni.

BOADA, Martí (1984):
Flora, fauna i plantes remeieres del Baix-Montseny-Montnegre. Premi Ajuntament de Sant Celoni. Sant Celoni. Ed. CEDBMM.

BOADA, Martí (1984):
L’Alzinar. Vall d’Olzinelles. Montnegre. Quaderns de camp, 1, pp. 1-50. Sant Celoni. Centre d’Estudis i Documentació del Baix Montseny.

BOADA, Martí (1984):
Les pinedes i les brolles. Sot de Bocs. Montnegre. Quaderns de Camp, 2. Sant Celoni. Centre d’ Estudis i Documentació del Baix Montseny.

BOADA, Martí (1986):
Vertebrats del Montseny. El patrimoni biològic del Montseny. Catàlegs de flora i fauna, 1, pp. 151-171. Barcelona. Ed. Diputació de Barcelona.

BOADA, Martí (1986):
La família Minuart a Sant Celoni. Capítol dins del llibre: El botànic Joan Minuart, de J.M. Camarasa. Sant Celoni. Ajuntament de Sant Celoni.

BOADA, Martí (1988)
Orígens del Montseny comtemporani. El Vents, 39: 2-3. Fogars de Montclús.

BOADA, Martí (1988)
Els arbres de la regió del Montseny. La vida entorn de l’arbre. Obra guanyadora del 7è premi Pau Vila de Geografia, Universitat de Barcelona. Barcelona. Ed. ICE. UB.

BOADA, Martí (1989)
El Montseny i l’home. Butlletí de l’Agrupació Excursionista, V, num.181: 385-388. Granollers.

BOADA, Martí (1989)
Els arbres de la regió del Montseny (1). La vida entorn de l’arbre. Col. Oau Vila num.10. ICE. Univ. Barcelona, Barcelona, 169 pp.

BOADA, Martí (1990)
Fauna i Home al Montseny-Montnegre. Santa Maria de Palautordera. Ed. Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

BOADA, Martí (1990)
Bibliografia del massís del Montseny, Arbúcies. Aixa, 3. La Gabella, Museu Etnològic del Montseny. Conjuntament amb C. Rosell.

BOADA, Martí (1990)
Montseny: Home i Població. Serra d’Or. Publicació de l’Abadia de Montserrat n.363: (179) 19 – (184) 24, Barcelona.

BOADA, Martí (1992)
Llegendes del Montseny. Figueres. Editorial Carles Vallès,.

BOADA, Martí (1993)
Hivern al Montseny. Diari d’un naturalista. Tarragona. Premi Pin i Soler Ciutat de Tarragona, 1992. El Mèdol.

BOADA, Martí (1994):
Montseny incerta glòria. Sant Celoni. Plataforma d’Entitats Cíviques del Montseny (PECMO).

BOADA, Martí (1994):
La transformació del Vallès Oriental. Barcelona. Caixa de Catalunya.

BOADA, Martí (1995):
Rafael Puig i Valls. 1845-1920. Precursor de l’Educació ambiental i dels Espais Naturals protegits. Barcelona. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient.

BOADA, Martí (1995):
Montseny, medi i home (2). Vuit volums. Sant Celoni. Fundació Rectoria Vella. ICE. Fundació La Caixa.

BOADA, Martí (1995):
Primavera al Montseny. Una aproximació al medi natural i humà. Tarragona. El Mèdol.

BOADA, Martí (1996):
El Montseny interactiu. Parc natural i Reserva de la Biosfera. Barcelona. Ed. Proa. UAB. Diputació de Barcelona. Conjuntament amb altres autors (format CD ROM).

BOADA, Martí (1997):
Concepció i percepció del medi. Perspectiva històrica i actual. Arbúcies. Aixa, 8, pp.7-22. Cultura – Natura. Museus i Parcs Naturals. Monogràfic. La Gabella, Museu etnològic del Mont…

BOADA, Martí (1998):
Evolució històrica del Medi Ambient al Vallès Oriental. Lliçó inaugural del curs acadèmic 1998-1999. Mollet del Vallès. Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient.

BOADA, Martí (2002):
El Montseny. Cinquanta anys d’Evolució dels Paisatge. Barcelona. Premi Crítica Serra d’Or d’Investigació 2003. Col·lecció Cavall Bernat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

BOADA, Martí (2003):
Diagnosi ambiental al Parc Natural del Montseny. Projectes de Ciències Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Monografies, 36. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona.

BOADA, Martí (2005):
Diagnosi ambiental del Parc Natural Montnegre-Corredor. Barcelona. Diputació de Barcelona. Conjuntament amb J. Rieradevall (coords.)

BOADA, Martí (2005):
Arbres monumentals del Parc Natural del Montseny. Igualada. Edicions Farell. Conjuntament amb M.J. Broncano.

BOADA, Martí (2008)
Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera. Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Conjuntament amb S. Mayo i R. Maneja

BOFILL, Ramón (1989)
Els somatents de Viladrau i d’Espinelves In Monografies del Montseny, 4. Amics del Montseny. Viladrau, 135-144.

BOLÒS DE O,, NUET, J. i PANAREDA, J.M.(1986)
Flora vascular del Montseny In El Patrimoni biològic del Montseny (I). Diputació de Barcelona. Barcelona: 41-92.

BOLÒS DE O. i BOLÒS DE A. (1986)
Consideraciones sobre la flora del Montseny. Mem. R. Acad. Cienc., 46 (16): 411-439. Barcelona.

BOLÒS DE, O. (1959)
El paisatge vegetal de dues comarques naturals: La Selva i La Plana de Vic. Premi Josep Massot, 1957. Inst. Est. Cat. Arx. Sec. Cienc. XXVI, Barcelona, 175 p.

BOLÒS DE, O. (1964)
La vegetación en el Montseny y su conservación. Rev. San Jorge, 55-56: 26-32 Barcelona.

BOLOS DE, O. (1979)
Les aulnaies (AlnoPadion) du Montseny en Catalongne. Coll. Phytosoc., 9: 131-141. Strasbourg.

BOLOS de, O. (1983)
La vegetació del Montseny, Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals, Barcelona, 170 p.

BOLÒS DE, O. (1986)
La significació de la distribució geogràfica de la flora del Montseny. Ciència, 5: 323-330. Barcelona

BONILLA, D. (1985)
L’alcalinitat de les rieres del Montseny com a índex de sensibilitat a l’acidificació per plugues àcides. Tesi de Llicenciatura. Univ. Autònoma de Barcelona. 78 p.

BONILLA, D. (1989)
Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació del sòls d’alzinar. In II Trobada d’Estudiosos del Montseny. Arbúcies, 1988, Diputació…

BRACONS, Ricard (1982)
El Montseny: reserva natural de Catalunya. Crónica, 4: 84-89.

BUESA, Jorge (1960)
Un Parque Natural en el Montseny. Rev. San Jorge, 37: 7. Barcelona.

CAMARASA, Josep M. (1986)
El botànic Joan Minuart. Imp.Bilbeny, Sant Celoni, 45 pp.

CASASSAS, Lluis; CLUSA, Joaquim (1980).
L’organització territorial de Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. 326 p.

CLOPÉS, Josep (1979)
Fernando Garcia de Castro. Un home i una muntanya. Vents. Conselleria de Cultura de l’Ajuntament, 0: 15-17. Fogars de Montclús.

CLOPÉS, Josep (1982)
En Josep Patxot i Jubert. Racó de la història. Vents. Conselleria de Cultura de l’Ajuntament, 10: 22-25. Fogars de Montclús.

CLOPÉS, Josep (1984)
Parlar amb Mn.Pere Ribot. Vents, 20: 7-10, Mosqueroles.

CLOPÉS, Josep (1985)
Antoni Tàpies, entrevista. Vents, 22/23: 11-18. Mosqueroles.

CLOPÉS, Josep (1985)
En Fèlix Casals de Santa Fe. Vents, 21: 8-10, Mosqueroles.

DIUMARÍO, Lluís (1979)
Protecció Ecològica de la Comarca. L’Ecologia avui. Plaça Gran, 15: 7. Granollers.

ESTANY, G., BOADA, M., i RODOREDA, G. (2010)
La Batlloria i la Tordera. Una història inseparable. Col·lecció Sant Celoni-Montnegre. Natura i Societat 5.Ajuntament de Sant Celoni. ICTA-UAB. Sant Celoni. 380 pp.

GALOBART, L. (1982)
Les muntanyes prelitorals: el Montseny In El paisatge del Vallés. I.G. Santa Eulàlia de Ronçana: 81-83.

GENER, Adela (1983)
Tresor de mar. Imprempta Tornassol, Sant Celoni, 36 pp.

GRIVÉ, Miquel (1930)
L’escultor Lluís Montané. Rev. Montseny: 1. Sant Celoni.

GRIVÉ, Miquel (1932)
El permís per a fer moneda. Rev. Montseny, 25 de juny In Miquel Grivé i Masó. REcull de temes d’història local. Secció d’Història del Centre d’Estudis i Documentació del Baix Montseny. …

GRIVÉ, Miquel (1934)
La guerra dels francesos (1808-1813). Publicacions Montseny, Sant Celoni, 115 p.

GRIVÉ, Miquel (1988)
Recull de temes d’història local. Selecció d’articles publicats entre 1931 i 1967. Sant Celoni: Ajuntament de Sant Celoni.

GUITART, M., BOADA, M., i RODOREDA, G. (2009)
La vall de Fuirosos. El Montnegre profund. Col·lecció Sant Celoni-Montnegre. Natura i Societat 4. Ajuntament de Sant Celoni. Sant Celoni. 354 p.

LIOST, Guerau de (1908)
La muntanya d’amatistes. Imp. Octavi Viader, Barcelona, 276 pp.

LIOST, Guerau de (1920)
Selvatana d’amor. Gustau Gili ed., Barcelona, 121 pp.

LIOST, Guerau de (1933)
La muntanya d’amatistes. Ed. Luís Gili, Barcelona, 165 pp.

LIOST, Guerau de (1948)
Obra poètica completa. Proses literàries. Ed. Selecta. Biblioteca Excelsa-4. Barcelona.

LIOST, Guerau de (1980)
Antologia (Tria i Pròleg de Marià Manent). Ed. Proa, Barcelona, 139 pp.

LLOBET, S. (1943)
Distribución altitudinal del olivo y la vid en la región del Montseny. Est. Geogr., 4 (13): 829-845. Madrid.

LLOBET, S. (1945)
Avance a un estudio geográfico del Montseny. Est. Georgr., 6: 5-66. Madrid.  

LLOBET, S. (1947)
El medio y la vida en el Montseny. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona. 518 p.

LLOBET, S. (1975)
Materiales y depósitos periglaciares en el Macizo del Montseny. Antecendentes y resultados. Rev. Goegr., 9: 35-38, Barcelona.

LLOBET, S. (1975)
Noticia de solifluxión periglaciar en Cataluña. Est. Geogr., 36 (140-141).: 661-672. Madrid.

LLOBET, S. (1978)
Dépots périglaciaires dans le Massif du Montseny In Coll. Périglaciaire d’altitude du domaine méditérranéen et abords. Univ. Louis Pasteur. Association Geographique d’Alsace. Strasbourg: 157-166.

LLOBET, S. (1990)
El medi i la vida al Montseny. Estudi geogràfic. Premi Menéndez y Pelayo 1945. Reedició promoguda pel Museu de Granollers i Agrupació Excursionista de Granollers. GRanollers. 486 pp.

LLOBET, S. BESCÓS, A i COLL, X. (1961)
El Montseny. Ed. Alpina (vàries edicions). Granollers, 28 p.

LLOBET, Salvador (1964)
El hombre en el Montseny. Rev. San Jorge, 55-56: 56-64. Barcelona.

LLOBET, Salvador (1938)
El poblament del Vallès. Butlletí Centre Excursionista de Catalunya, 517 i 523, Barcelona

LLOBET, Salvador (1949)
El Montseny. Boletín Asociación Antiguos Alumnos de la Salle de San Celoni, Juliol/Agost: 24-25. Sant Celoni.

LLOBET, Salvador (1968)
“El Vallès”, dins Lluis Solé Sabarís (dir.) Geografia de Catalunya. Barcelona: Aedos, vol. III, p. 363-404.

LLOBET, Slavador (1942)
Evolución del poblamiento y población de la Comarca del Vallés. Estudios Geográficos, 9: 751. Madrid.

LOPEZ CORTIJO, J. (1989)
Montseny, 1. La Calma i Matagalls. Guia excursionista. Centre Excursionista de Catalunya – Club Alpí Català. Ed. Montblanc-Martín. Barcelona. 229 pp.

LOPEZ CORTIJO, J. (1990)
Montseny, 2. Turó de l’Home, les Agudes i el Morou. Guia excursionista. Centre Excursionista de CAtalunya – Club Alpí Català. Ed. Montblanc-Martín. Barcelona, 235 pp.

LÓPEZ I CORTIJO, Joan (1983)
Els camins de Morou. Muntanya, 730: 580-582. Barcelona.

LOPEZ I CORTIJO, Joan (1989)
Els bugaders de cendra. Muntanya, 766: 252-253. Barcelona.

LÓPEZ I CORTIJO, Joan (1989)
Camins del Montseny In Monografies del Montseny/4. Amics del Montseny. Viladrau: 115-134.

MANENT, Albert (1976)
Viaje literario al Montseny. La Vanguardia, 23 setembre: 46. Barcelona

MANENT, Albert (1965)
Guerau de Liost. Poesia. Antologia Catalana num.10. Edicions 62. Barcelona.

MANENT, Albert (1978)
Jaume Bofill i Mates, ética, política y poesía. Enamorado del Montseny. La Vanguardia, Dominical, 10 setembre: 3. Barcelona.

MANENT, Albert (1979)
Jaume Bofill i Mates. Guerau de Liost. L’home, el poeta, el polític. Edicions 62, Barcelona, 217 pp.

MANENT, Marià (1938)
Guerau de Liost i el lèxic del Montseny. Revista de Catalunya, 92: 425-428. Barcelona.

MANENT, Marià (1948)
Montseny (Zodiac d’un paisatge). Tallers d’Atenes, Barcelona, 74 pp.

MANENT, Marià (1952)
Notes sobre el Montseny In Llibre de la muntanya. Editorial Selecta. Barcelona, 148-149.

MANENT, Marià (1975)
El vel de Maia. Dietari de la Guerra Civil (1936-1939). Premi Josep Pla 1974. Ed. Destino. Col·lecció El Dofí, Barcelona, 252 pp.

MARAGALL, Joan (1929)
La fi d’en Serrallonga In Obres Completes I. Sala Parés Llibreria. Barcelona, 80-85.

MARAGALL, Joan (1929)
Del Montseny In Obres Completes, I. Sala Parés llibreries, Barcelona, 135-136.

MARAGALL, Joan (1964)
Del Montseny. Bol. Instituto de Estudios Norteamericanos, 10:24-27.Barcelona.

MARGALEF, R. (1980)

MARGALEF, R. (1980)
Composición y fenología de la vegetación algal de un arroyo del Montseny (Barcelona). Oecol. Aquat., 4: 111-112 Barcelona.

MARJANEDAS, A. (1979)
Una exhuberante riqueza floral. El Montseny, reserva ecológica, montaña idílica. Destino, 2. 194: 8-9. Barcelkona.

MESTRES, Apel·les (1933)
Llegendes i tradicions del Montseny. Salvador Bonavia Llibreter, Barcelona, 200 p.

MESTRES, J. (1929)
Arbres monumentals del Montseny. Fitxes. Serv. Protec. Natur. Generalitat de Catalunya. Barcelona

NUET, J. i PANAREDA, JM. (1982)
El teix (Taxus baccata L.) a dues muntanyes catalanes: Montseny i Montserrat. Acta Grup Autònom Manresa. Inst. Cat. Hist. Nat., 2: 63-73. Manresa.

OLLER, Joan (1981)
Algunes paraules toponímiques del Vallès. Apunts,I: 14. Sant Celoni.

ORS, Eugeni d’ (1935)
Gualba, la de les mil veus. Llibreria Catalonia. Barcelona.

ORS, Eugeni d’ (1946)
Gualba, la de les mil veus. Ed. Selecta, Barcelona. 148 pp.

OTERO, I., BOADA, M., i RODOREDA, G. (2007)
La Vall d’Olzinelles. Els dominis de l’alzinar i la sureda. Col·lecció Sant Celoni-Montnegre. Natura i Societat 2. Ajuntament de Sant Celoni. Universitat Autònoma de Barcelona. Sant Celoni. 372 p.

PANAREDA, J.M. (1973)
Estudio del paisaje integrado (ejemplo del Montseny). Rev. Geogr.,7: 157-165. Barcelona.

PANAREDA, J.M. (1973)
Estructura i dinàmica del paisatge del Montseny. Tesi de Llicenciatura. Universitat de Barcelona

PANAREDA, J.M. (1977)
Modificaciones antrópicas en las formaciones superficiales y en los suelos de La Calma (Montseny). Actas II Reun. Nac. Grup. Esp. Trab. Cuatern. Trabajos sobre Neógeno-Cuaternario, 6: 213-221. Madrid.

PANAREDA, J.M. (1977)
La acción humana en la evolución de los sistemas naturales en el secotr oriental de la comarca del Vallés (Barcelona) In Medio Fisico, desarrollo Regional y Geografia. V Coloquio de Geografía. Granada…

PANAREDA, J.M. (1977)
El pla especial del Parc Natural del Montseny. Esclat,2: 8-11. Sant Celoni.

PANAREDA, J.M. (1978)
L’estructura i dinàmica del paisatge actual del Montseny: els impactes humans sobre els sistemes naturals. Tesi doctoral, Univ. Barcelona.

PANAREDA, J.M. (1979)
El paisaje entre Sant Celoni y Santa María de Palautordera (Depresión Prelitoral Catalana). Geographica, XXI-XXII; 109-116. Madrid.

PANAREDA, J.M. (1980)
El Parque Natural del Montseny, una realidad por terminar. Rev. Geogr., 14: 59-73. Barcelona.

PANAREDA, J.M. (1980)
Itinerari geogràfic al Montseny. Dep.Geografia. Univ.Barcelona,Barcelona. 59 p.

PANAREDA, J.M. (1981)
L’home i el paisatge actual al Montseny. Ciència, 9: 14-19. Barcelona.

PANAREDA, J.M. (1982)
La vegetació d’Aiguafreda. Biogeografia.1, Barcelona. 16 p.

PANAREDA, J.M. (1982)
Le paysage des milieux forestiers aux milieux supraforestiers et sa valeur de seuil dans la Massif du Montseny (chaine Pré-littoral Catalane) In La Limite supérieure de la foret. Act. Col. Perpignan (…

PANAREDA, J.M. (1983)
El paisaje vegetal del nivel supraforestal en el macizo del Montseny (Cordillera Prelitoral Catalana). Act.VI Col. Georgr. (1979), 330-340. Palma de Mallorca.

PANAREDA, J.M. (1984)
Estudio integrado de paisaje del Montseny. Primer Coloquio Paisaje y Geosistema (1980). Monogr. EQUIP,1: 137-156. Barcelona.

PANAREDA, J.M. (1986)
Estudis sobre l’estructura i la dinàmica del paisatge del Montseny In Jornada de Recerca Naturalista al Montseny. Diputació de Barcelona. Barcelona. 39-40.

PANAREDA, J.M. (1988)
Els valors del Montseny. Vents, 30: 4-6. Mosqueroles.

PANAREDA, J.M. (2006)
A propòsit de les relacions biològiques entre el Montseny i el Montnegre. Discurs de recepció com a membre numerari. Institut d’Estudis Catalans. Secció de filosofia i ciències socials, Barcelona…

PANAREDA, J.M. i NUET, J. (1984)
Un crit d’alerta: La Vall de Santa Fe del Montseny. Serra d’Or, 26: 11-15. Barcelona.

PANAREDA, J.M. i NUET, J. (1982)
La cartografia de la flora del Montseny en reticle UTM d’un Km de costat. Plantejament i primers resultats. Coll. Bot., 14: 489-499. Barcelona.

PANAREDA, J.M. i NUET, J. (1986)
Les castanyedes al Montseny. REv. Ausa, XII (116): 65-78 Vic.

PANAREDA, J.M. i NUET, J. (1987)
Els avets de Vallforners i Montseny, Vallès Oriental. XXXIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Centr. Asoc. Cult., 2: 199-207. Granollers.

PANAREDA, J.M. i NUET, J. (1987)
Retrat i defensa del Matagalls. Serra d’Or, XXIX (331): 49-55. Barcelona.

PANAREDA, J.M. i NUET, J.(1984)
La Calma del Montseny. Serra d’Or, 26: 15-17. Barcelona.

PANAREDA, J.M. i NUET,J. (1989)
Cartrografia de l’ús del sòl al Montseny: Objectius i metodologia. In II Trobada d’Estudiosos del Montseny. Arbúcies, 1988, Diputació de Barcelona. Barcelona: 119-121.

PANAREDA, JM., ROSELL, A. i NUET, J. (1981)
Una mullera amb esfagnes al Montseny. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 46 (Sec.Bot.,4): 147-154. Barelona.

PEREJAUME, (1986)
Salvaguardem el paisatge. Montseny, Montnegre, el març. Germinal II època. Butlletí del Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament, 68: 25. Sant Celoni.

PIQUERAS, S., BOADA, M., i RODOREDA, G. (2008)
Vilardell i Sant Martí de Montnegre. El bosc mediterrani dens i les perxades de castanyer. Col·lecció Sant Celoni-Montnegre. Natura i Societat 3. Ajuntament de Sant Celoni. 359 p. …

PLA I REVERTER, Joan (1983)
Sant Celoni al peu del Montseny. Germinal II època. Butlletí del Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament, 38: 19. Sant Celoni.

PLA I REVERTER, Joan (1984)
La mort del vescompte Bernat de Cabrera. La nostra història. Germinal II època. Butlletí del Patronat de Cultura de l’juntament, 44: 24. SAnt Celoni.

PLA I REVERTER, Joan (1984)
La cabreta a l’escut de la Vila. La nostra història. Germinal II època. Butlletí del Patronat de Cultura de l’Ajuntament. 49: 23. Sant Celoni.

PONSÀ, M. i BOADA, M. (1986)
Catàleg de pol·lens arboris del massis del Montseny realitzat a microscopia electrònica de rastreig In Jornada de Recerca Naturalista al Montseny. Diputació de Barcelona. Barcelona: 37.

PRADES, I. (1987)
La vinya i la configuració del paisatge forestal de La Selva. La Gabella, Museu Etnològic del Montseny. Rev. Aixa, 1: 53-58. Arbúcies.

PUCHE, C. i DUCROS, J. (1986)
Ball de Gitanes a Sant Celoni. Centr. Est. Doc. Baix Montseny. Sant Celoni, 60 pp.

PUCHOL, Carme (1981)
Breu anecdotari històric de les plantes remeieres. Apunts, I: 15-16. Sant Celoni.

PUJANTELL, J., TRAVESSA, S., BOADA. M., i RODOREDA, G. (2011)
La vila de Sant Celoni i el Montseny celoní. Una cruïlla entre dos monts. Col·lecció Sant Celoni-Montnegre. Natura -Societat 6. Ajuntament de Sant Celoni. ICTA-UAB. Sant Celoni. 624 pp.

PURTI, Jordi (1981)
Escola de la Natura Can Lleonart. Esclat. CEASC, 30: 12-13. Sant Celoni.

PURTÍ, Jordi (1981)
L’escola de la Natura un nou pas per salver el Montseny. Avui, 29 gener: 11. Barcelona.

QUERALT, R. (1918)
Herboritzacions pel Montseny. Physis, 5: 109-112. Barcelona.

RIBOT, Pere (1975)
El Montseny. Ed. Destino, Barcelona. 327 pp.

RIBOT, Pere (1982)
L’Aplec de Sant Elies. Reguissol. Associació Cultural, 19: 15. Sant Esteve de Palautordera.

RIBOT, P. (1976)
El Montseny. Ed.Destino. Barcelona, 327 pp.

RIBOT, Pere (1986)
Recordant en Rafael Patxot. Vents, 27:13. Mosqueroles.

RIBOT, Pere (1988)
Marià Manent i el Montseny. L’Avenç, 120: 29. Barcelona.

RIERA, Salvador (1993)
El triangle Montseny-Corredor-Montnegre – quadern de caça, edició Salvador Riera, Sant Celoni.

RIQUER, Martí de (1951)
El dragón de San Jorge y el dragón de Vilardell. Sant Jorge. Diputación Provincial deBarcelona, 2: Barcelona.

ROMO, A.M. (1987)
Flors silvestres del Montseny i del Montnegre. Museu de Ciències Naturals, Granollers

ROMO, A.M. (1989)
Aproximació a l’anàlisi de gradients al massís del Montseny. In II Trobada d’Estudiosos del Montseny. Arbúcies, 1988, Diputació de Barcelona, Barcelona: 103-105.

ROSELL, N. i AYMAR, M. (1989)
Estudi del canvi de llengua en els documents municipals de Sant Celoni durant el S.XVIII. Àrea de Cultura de l’Ajuntament, St. Celoni, 28 pp.

RUEDA, J.M. i TURA, J. (1995)
El Montseny. Quaderns de la revista de Girona, núm.58. Diputació de Girona-Caixa de Girona.

RUSIÑOL, Santiago (1959)
En Josepet de Sant Celoni. Ed. Selecta, Barcelona, 195 pp. i RUSIÑOL, Santiago (s.d) En Josepet de Sant Celoni. Antoni López Llibreter, Barcelona. 254 pp.

SAGARRA, Josep M. de (1916)
El mal caçador. Imp.Francesc X. Altés, Barcelona. 141 p.

SAGARRA, Josep M. de (1923)
El foc de les ginesteres. Edicions Patria. Barcelona, 138 pp.

SAGARRA, Josep M. de (1962)
Vila del Montseny In Obres completes: poesia. Editorial Selecta, Barcelona, 159-160.

SEMIR, Vladimir (1978)
El Montseny. Reserva de la Biosfera. La Vanguardia, 1 octubre: Barcelona.

TAPIES, Antoni (1986)
La destrucción del Montseny. La Vanguardia, 11 març: 6. Barcelona.

TEJERA, Montse (1989)
El Montseny: pulmó del Vallès. El 9 Nou, 31:23.Granollers.

TERRADES, J. (1984)
Introducció a l’ecologia del faig al Montseny. Dep. d’Ecologia de la Univ. Autònoma de Barcelona. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona. 83 pp.

VALERIÀ, Paül (2007):
“Al voltant de la identitat del paisatge vallesà”. Ponències. Anuari del Centre d’Estudis de Granollers 2007, 79-115. Granollers.

VERDAGUER, Jacint (1970)
Patria. Aires del Montseny. Ed. Selecta, Barcelona, 192 p.

VERDAGUER, Jacint (1974)
Aires del Montseny In Obres Completes. Editorial Selecta, Barcelona, 685-726.

VERDAGUER, Jacinto (1901)
Ayres del Montseny. Publicació Joventud, Barcelona, 144 pp.

VERDAGUER, Jacinto (1914)
La veu del Montseny. Renaixement, 293. Barcelona

VILA, Pau (1977)
La divisió Territorial de Catalunya. Selecció d’escrits de geografia. Barcelona: Curial. 332 p.

VILAGELIU , Jaume (1981)
Les parròquies rurals de Sant Celoni. Premi Sant Celoni 1978. Imp.Bilbeny, Sant Celoni, 109 pp.

VILAGELIU, Jaume (1977)
Santcelonines. Premi Sant Celoni 1976. Imp.Bilbeny, Sant Celoni, 115 pp.

VILAGELIU, Jaume (1969)
Estampes històriques de Sant Celoni. Imp. Bilbeny, Sant Celoni. 105 pp.

VILAGELIU, Jaume (1970)
L’església parroquial de Sant Celoni. Imp.Bilbeny, Sant Celoni.

VILAGELIU, Jaume (1973)
Sant Martí de Pertegàs. Imp.Bilbeny, Sant Celoni, 69 pp.

VILAGELIU, Jaume (1976) 2a. edició
Estampes històriques de Sant Celoni. Imp.Bilbeny, Sant Celoni, 195 pp.

VILAGELIU, Jaume (1988)
L’Ermita del Remei de Santa Maria de Palautordera. Imp.Bilbeny. Sant Celoni, 68 pp.

VVAA (1995)
El patrimoni biològic del Montseny. Catàlegs de flora i fauna, 2. Barcelona. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona, 85 pp.

VVAA (1995)
Montseny Parc Natural. Mapa topogràfic 1:25.000. Servei de Parcs Naturals. Barcelona. Diputació de Barcelona.

VVAA.(1986)
El patrimoni biològic del Montseny. Catàlegs de flora i fauna, 1. Barcelona. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona. 155 pp.