la junta

La junta

Junta directiva:

Joaquim Deulofeu i Aymar – President
Ma. Teresa Mora i Ventura – Sots-presidenta
Jaume Figueras i Coll – Secretari
Miquel Amat i Riera – Tresorer
Martí Boada i Juncà – Vocal
Pilar Rocha i Ortega – Vocal
Jordi Pujol i Alemany – Vocal
Elisabet Bach i Oller – Vocal

Secretaria tècnica:

Ma. Àngels Serés i Oliver