la junta

La junta

Junta directiva:

Xavier Clopés Lagarda – President
Pilar Rocha i Ortega – Sots-presidenta
Erika Ojeda Rodríguez – Secretaria
Joel Torras Crespo – Tresorer
Martí Boada i Juncà – Vocal
Roger Parcerisses – Vocal
Jordi Pujol i Alemany – Vocal

 

Secretaria tècnica:

Mariangels