Canvi global, riscos globals i mortalitat associada al massis del Montseny