Fonts orals, historia ambiental, canvi global, Vall d’Olzinelles