Sopar-tertulia amb Pepa Ninou (18/11/14)

Ponent:  Pepa Ninou

 

Ponència:  Creant una nova Realitat. Tendències per al Canvi.

 

Pepa Ninou, és llicenciada en Filologia Catalana i en l'actualitat és cap del Programa de Civisme i Valors de la Direcció General d'Acció Civica del Dept. de Benestar Social i Familia  i  directora del Pla Nacional de Valors de Catalunya.

 

En aquesta ponència s'ha pretès donar una visió de primera ma sobre la tasca que s'està duent a terme sobre el Pla Nacional de Valors de Catalunya.

El Pla nacional de valors és un projecte que pretèn recuperar valors en la societat catalana.

El Pla és transversal, hi treballen totes conselleries de la Generalitat i s'està el·laborant amb la col·laboració d'un comitè d'experts. S'han constituït 22 grups de treball formats per 500 experts i expertes de reconegut prestigi del món universitari, acadèmic i social, amb l'objectiu de debatre quins valors s'han de potenciar en els àmbits de l'educació, la universitat, l'esport, la cultura, la comunicació, les xarxes socials, la salut, economía, comerç, medi ambient, ciència, política, justícia, seguretat i diàleg social, entre d'altres.

Els principals objectius del Pla nacional de valors són els de difondre aquests valors universals, potenciar "una societat més democràtica i més humanitzada" i "impulsar una nova cultura cívica que faci de Catalunya una societat referent en qualitat humana".

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net