Museu Europeu del Bosc (MeDB)

Catalunya compta amb una riquesa forestal més que notable tant pel que refereix a superfície com pel que fa a diversitat d’hàbitats i espècies que hi son representades. Els boscos representen una font de riquesa remarcable proveint-nos d’energia, aigua, aliments i molts altres bens i serveis. Els espais forestals tenen, a més, una estreta relació amb qüestions de gran significança en el segle XXI com són el canvi climàtic o l’ús i obtenció dels recursos hídrics o energètics. Així doncs, la seva gestió i aprofitament pot contribuir a donar resposta a l’actual context de crisi ambiental, avançant cap a un model de desenvolupament més sostenible i generador de noves oportunitats.


El Baix Montseny ha estat un territori tradicionalment molt vinculat al sector forestal degut a la proximitat al Montseny i al Montnegre, dues muntanyes amb una elevada capacitat de producció primària. El bosc, els oficis derivats a la transformació dels productes forestals, i més recentment, els usos terciaris d’aquests espais estretament relacionats amb la seva bellesa paisatgística, han condicionat històricament el model social i econòmic del Baix Montseny.


En aquest context es planteja a Sant Celoni la creació del Museu Europeu del Bosc (MEdB). Un centre de referència europea en la divulgació del coneixement integral dels sistemes forestals i les seves funcions des de la perspectiva del segle XXI. El MEdB està concebut com una institució avançada per fomentar el coneixement i la participació en la comprensió dels processos essencials dels boscos i als seus valors associats vinculats als serveis ambientals. Enfocament que ha de facilitar la transició cap a una bioeconomia sostenible a nivell europeu.


Aquesta és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Sant Celoni i l'institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i ha de comptar, inequívocament, amb les institucions i líders que treballen el sector forestal des de la ciència, la tecnologia, la gestió i la comunicació. Institucions i entitats en aquesta matèria a escala europea, d'estat i de Catalunya.

 

 

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net