La Formació Professional (12/06/08)

 

Assistim a la reunió de FP a la Rectoria Vella, amb l’equip tècnic de l’Ajuntament de Sant Celoni.

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net