Projectes

  • La Formació Professional (04/06/08)

    Assistim a la reunió de FP, convocada a la Rectoria Vella.Aprovació de l’esborrany de l’acta de la reunió del 8 de maig als Serveis Territorials.Acordar la metodologia i el pla de treball per promoure...

  • La Formació Profesional a Sant Celoni (08/05/08)

    Ens reuneim amb Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental / Depart. d’Educació, amb l’objectiu de parlar sobre la Formació Professional Sant Celoni i començar a treballar en un projecte de futur...

  • La Formació Professional (07/03/08)

    Ens reunim a l’IES Baix Montseny per enfocar el tema de la Formació Professional

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net