La junta

Junta directiva:

  • Joaquim Deulofeu i Aymar - President
  • Ma. Teresa Mora i Ventura - Sots-presidenta
  • Jaume Figueras i Coll - Secretari
  • Jorge Colas i Olivares - Tresorer
  • Miquel Amat i Riera - Vocal
  • Martí Boada i Juncà - Vocal
  • Albert Angel Batalla - Vocal
  • Pere Tarridas i Gispert - Vocal

Secretaria tècnica:

  • Ma. Àngels Serés i Oliver

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net