Els Estatuts

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Cercle econòmic i social Baix Montseny es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són la creació de valor mitjançant l’aportació de la experiència dels seus membres i la seva transmissió a les persones, entitats i/o organitzacions que tenen poder de decisió, sobre l’entorn polític, econòmic i social del Baix Montseny En queda exclòs tot ànim de lucre.

Fes clic aquí per veure els demés articles

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net