Bibliografia

 • BOLÒS DE, O. (1986)

  La significació de la distribució geogràfica de la flora del Montseny. Ciència, 5: 323-330. Barcelona

 • BONILLA, D. (1985)

  L'alcalinitat de les rieres del Montseny com a índex de sensibilitat a l'acidificació per plugues àcides. Tesi de Llicenciatura. Univ. Autònoma de Barcelona. 78 p.

 • BONILLA, D. (1989)

  Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació del sòls d'alzinar. In II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Arbúcies, 1988, Diputació...

 • BRACONS, Ricard (1982)

  El Montseny: reserva natural de Catalunya. Crónica, 4: 84-89.

 • BUESA, Jorge (1960)

  Un Parque Natural en el Montseny. Rev. San Jorge, 37: 7. Barcelona.

 • CAMARASA, Josep M. (1986)

  El botànic Joan Minuart. Imp.Bilbeny, Sant Celoni, 45 pp.

 • CASASSAS, Lluis; CLUSA, Joaquim (1980).

  L’organització territorial de Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. 326 p.

 • CLOPÉS, Josep (1979)

  Fernando Garcia de Castro. Un home i una muntanya. Vents. Conselleria de Cultura de l'Ajuntament, 0: 15-17. Fogars de Montclús.

 • CLOPÉS, Josep (1982)

  En Josep Patxot i Jubert. Racó de la història. Vents. Conselleria de Cultura de l'Ajuntament, 10: 22-25. Fogars de Montclús.

 • CLOPÉS, Josep (1984)

  Parlar amb Mn.Pere Ribot. Vents, 20: 7-10, Mosqueroles.

Página 8 de 21

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net