Bibliografia

 • BOADA, Martí (2005):

  Diagnosi ambiental del Parc Natural Montnegre-Corredor. Barcelona. Diputació de Barcelona. Conjuntament amb J. Rieradevall (coords.)

 • BOADA, Martí (2005):

  Arbres monumentals del Parc Natural del Montseny. Igualada. Edicions Farell. Conjuntament amb M.J. Broncano.

 • BOADA, Martí (2008)

  Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera. Institució Catalana d'Història Natural. Barcelona. Conjuntament amb S. Mayo i R. Maneja

 • BOFILL, Ramón (1989)

  Els somatents de Viladrau i d'Espinelves In Monografies del Montseny, 4. Amics del Montseny. Viladrau, 135-144.

 • BOLÒS DE O,, NUET, J. i PANAREDA, J.M.(1986)

  Flora vascular del Montseny In El Patrimoni biològic del Montseny (I). Diputació de Barcelona. Barcelona: 41-92.

 • BOLÒS DE O. i BOLÒS DE A. (1986)

  Consideraciones sobre la flora del Montseny. Mem. R. Acad. Cienc., 46 (16): 411-439. Barcelona.

 • BOLÒS DE, O. (1959)

  El paisatge vegetal de dues comarques naturals: La Selva i La Plana de Vic. Premi Josep Massot, 1957. Inst. Est. Cat. Arx. Sec. Cienc. XXVI, Barcelona, 175 p.

 • BOLÒS DE, O. (1964)

  La vegetación en el Montseny y su conservación. Rev. San Jorge, 55-56: 26-32 Barcelona.

 • BOLOS DE, O. (1979)

  Les aulnaies (AlnoPadion) du Montseny en Catalongne. Coll. Phytosoc., 9: 131-141. Strasbourg.

 • BOLOS de, O. (1983)

  La vegetació del Montseny, Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals, Barcelona, 170 p.

Página 7 de 21

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net