Bibliografia

 • BOADA, Martí (1994):

  Montseny incerta glòria. Sant Celoni. Plataforma d’Entitats Cíviques del Montseny (PECMO).

 • BOADA, Martí (1994):

  La transformació del Vallès Oriental. Barcelona. Caixa de Catalunya.

 • BOADA, Martí (1995):

  Rafael Puig i Valls. 1845-1920. Precursor de l’Educació ambiental i dels Espais Naturals protegits. Barcelona. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient.

 • BOADA, Martí (1995):

  Montseny, medi i home (2). Vuit volums. Sant Celoni. Fundació Rectoria Vella. ICE. Fundació La Caixa.

 • BOADA, Martí (1995):

  Primavera al Montseny. Una aproximació al medi natural i humà. Tarragona. El Mèdol.

 • BOADA, Martí (1996):

  El Montseny interactiu. Parc natural i Reserva de la Biosfera. Barcelona. Ed. Proa. UAB. Diputació de Barcelona. Conjuntament amb altres autors (format CD ROM).

 • BOADA, Martí (1997):

  Concepció i percepció del medi. Perspectiva històrica i actual. Arbúcies. Aixa, 8, pp.7-22. Cultura – Natura. Museus i Parcs Naturals. Monogràfic. La Gabella, Museu etnològic del Mont...

 • BOADA, Martí (1998):

  Evolució històrica del Medi Ambient al Vallès Oriental. Lliçó inaugural del curs acadèmic 1998-1999. Mollet del Vallès. Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient.

 • BOADA, Martí (2002):

  El Montseny. Cinquanta anys d’Evolució dels Paisatge. Barcelona. Premi Crítica Serra d’Or d’Investigació 2003. Col·lecció Cavall Bernat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 • BOADA, Martí (2003):

  Diagnosi ambiental al Parc Natural del Montseny. Projectes de Ciències Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Monografies, 36. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona.

Página 6 de 21

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net